ĐÁNH GIÁ SỨC CẠNH TRANH CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tác giả Huỳnh Thế Du, Nguyễn Xuân Thành, Đỗ Thiên Anh Tuấn, Huỳnh Trung Dũng
Nhà xuất bản Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 150
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Saitama Kool (03-10-2016 08:12 AM)
Tags Báo cáo, đánh giá, hồ chí minh, năng lực cạnh tranh, chính sách công
Lượt đọc 724
Chia sẻ
Giới thiệu

Trong khoảng hai thập kỷ qua, nhóm nghiên cứu chúng tôi đã thực hiện rất nhiều các nghiên cứu về

Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Những kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng như nhiều

nghiên cứu khác chỉ ra rằng TPHCM có những điểm rất sáng nhìn trên bình diện quốc tế như: khả

năng cải tạo hệ thống kênh rạch gắn với chương trình chỉnh trang đô thị; hay cấu trúc đô thị hài hòa

mà ở đó các hộ gia đình với các mức thu nhập khác nhau cùng chung sống với rất ít nhà lụp xụp

(thuật ngữ so sánh quốc tế gọi là nhà ổ chuột). Tuy nhiên, điều mà chúng tôi trăn trở nhiều nhất là

cho dù tiềm năng rất lớn, nhưng đến nay, TPHCM vẫn chưa thể phát triển như kỳ vọng và khoảng

cách với các thành phố khác trong khu vực nói riêng, trên thế giới nói chung còn rất lớn. Dựa vào

những nghiên cứu của mình, chúng tôi nhận ra rằng, TPHCM hoàn toàn có thể phát huy được lợi

thế để trở nên phát triển trong vài ba thập kỷ tới. Ý tưởng thực hiện một phân tích tổng thể về vị trí

cũng như sức cạnh tranh của TPHCM trên cơ sở so sánh với các thành phố khác nhằm tìm ra các khả

năng và cách thức cải thiện cho TPHCM đã dần định hình trong quá trình nghiên cứu của chúng tôi.

Bình luận