Phong Thần Diễn Nghĩa (Tập 2)

Tác giả Hứa Trọng Lâm
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Chương 53
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (13-05-2014 03:55 AM)
Tags -
Lượt đọc 1,278
Chia sẻ
Giới thiệu

Vương Diệc nổi giận giơ gươm báu chém liền. Ðạo Ðức chơn quân đưa gươm ra đở. Vương Diệc đánh ít hiệp rồi chạy vào trận lên đài đổ bầu nước đỏ ra như cũ. Ðạo Ðức chơn quân giơ tay áo phất một cái, hiện ra một cánh bèo sen rất lớn chẳng khác chiếc thuyền, rồi ngồi lên thuyền ấy lướt sóng xông tới..

Bình luận