Tìm hiểu lập trình phân tán với RMI ứng dụng truy cập cơ sở dữ liệu Web

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 22
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 03:26 PM)
Tags -
Lượt đọc 89
Chia sẻ
Giới thiệu
_

NỘI DUNG I. Giới thiệu ngôn ngữ Java II. Cơ sở về mạng máy tính III. Lập trình đối tượng phân tán với RMI IV. Chương trình demo truy nhập cơ sở dữ liệu Web

Bình luận