Sự tràn bộ nhớ đệm

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Số trang:
58
Ebook:
FREE
Upload bởi:
Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 03:23 PM)
Lượt đọc:
552
Chia sẻ:

Tài liệu "Sự tràn bộ nhớ đệm - Lê Tự Thanh". Lỗi ngày trở về 0 vượt qua sự kiểm soát của Người sử dụng Windows. Sự tràn bộ nhớ đệm cục bộ là thủ thuật đánh lừa hệ điều hành của Microsoft để hệ thống cấp quyền sử dụng riêng cho kẻ tấn công. Nhiều phiên bản của hệ điều hành Microsoft dễ bị tổn thương nhưng không được tiết lộ. Mời bạn tham khảo tài liệu để cùng nhau tìm hiểu thêm.