Sử dụng các phương thức mở rộng trong LINQ

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 14
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 03:26 PM)
Tags -
Lượt đọc 156
Chia sẻ
Giới thiệu

Tài liệu hướng dẫn sử dụng các phương thức mở rộng (Extension Methods) trong C# 3 trở lên. Nó sẽ giúp người mới học LINQ viết những câu truy vấn LINQ một cách dễ dàng cũng như các khai báo và viết LINQ khi sử dụng Entity Framework trong ứng dụng

Bình luận