injection) và thi hành các câu lệnh SQL bất hợp pháp."/>

SQL Injection

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 48
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 03:22 PM)
Tags -
Lượt đọc 707
Chia sẻ
Giới thiệu
_

SQL injection là một kĩ thuật tấn công lợi dụng lỗ hổng trong việc kiểm tra dữ liệu nhập trong các ứng dụng web và các thông báo lỗi của hệ quản trị cơ sở dữ liệu để "tiêm vào" (injection) và thi hành các câu lệnh SQL bất hợp pháp.

Bình luận