Oracle- những tác vụ cơ bản

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 80
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 03:23 PM)
Tags -
Lượt đọc 331
Chia sẻ
Giới thiệu

Ebook Oracle thực là tổng hợp các tác vụ cơ bản mà bạn thường xuyên thực hiện khi thao tác với Oracle Database & Client như: cài đặt và khởi tạo Oracle Database, tạo mới user, schema, tạo mới bảng, import /export dữ liệu

Bình luận