Kiến trúc và quản trị cơ sở dữ liệu Oracle 9i

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 300
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 03:27 PM)
Tags -
Lượt đọc 216
Chia sẻ
Giới thiệu

Phiên bản Oracle9i Release 1 (9. 0. 1) được đưa ra thị trường vào đầu năm 2001 và được cải tiến, bổ sung thêm một số chức năng, đặc điểm mới. Các đặc điểm này đã làm cho việc quản lý database trở nên mềm dẻo, linh hoạt và hiệu quả hơn.

Bình luận