Hướng dẫn sử dụng Word 2007

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 50
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 03:22 PM)
Tags -
Lượt đọc 249
Chia sẻ
Giới thiệu

Với sự thay đổi ngày nay, Microsoft Word là một ứng dụng ảnh hưởng tới cuộc sống chúng ta rất nhiều. Nhưng có lẽ mọi người vẫn chỉ sử dụng Microsoft Word 2003 mà chưa sử dụng những phiên bản mới hơn vì có nhiều thao tác mới cũng như không quen, thế nên qua bài giảng này sẽ giúp ta hiểu được cách sử dụng Microsoft Word 2007 (một phiên bản mới của Microsoft Word 2003)

Bình luận