HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU - MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 48
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 03:25 PM)
Tags -
Lượt đọc 172
Chia sẻ
Giới thiệu
_

2. 1. Kiến trúc ANSI-PARC 3-mức 2. 2. Các ngôn ngữ cơ sở dữ liệu 2. 3. Mô hình dữ liệu 2. 4. Hệ quản trị CSDL đa người dùng 2. 5. Từ điển dữ liệu

Bình luận