HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU - GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 33
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 03:25 PM)
Tags -
Lượt đọc 57
Chia sẻ
Giới thiệu
_

1. 1. Hệ xử lý tập tin truyền thống 1. 2. Hạn chế của hệ xử lý tập tin truyền thống 1. 3. Hệ cơ sở dữ liệu 1. 4. Đối tượng sử dụng 1. 5. Ưu và nhược điểm của hệ CSDL

Bình luận