HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU chương 3

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 61
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 03:25 PM)
Tags -
Lượt đọc 75
Chia sẻ
Giới thiệu
_

3. 1. Mô hình quan hệ 3. 2. Các khái niệm của mô hình quan hệ 3. 3. Tính toàn vẹn của quan hệ 3. 4. Các ngôn ngữ quan hệ 3. 5. Khung nhìn

Bình luận