Giáo trình hướng dẫn chi tiết Access 2010

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 162
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 03:26 PM)
Tags -
Lượt đọc 341
Chia sẻ
Giới thiệu
_

MS Access 2010 cung cấp hệ thống công cụ rất mạnh, giúp người

dùng nhanh chóng và dễ dàng xây dựng chương trình ứng dụng

thông qua query, form, report kết hợp với một số lệnh Visual Basic.

Trong Microsoft Access 2010, bạn có thể xây dựng cơ sở dữ liệu

web và đưa chúng lên các SharePoint site. Người duyệt SharePoint

có thể sử dụng ứng dụng cơ sở dữ liệu của bạn trong một trình

duyệt web, sử dụng SharePoint để xác định ai có thể xem những gì.

Nhiều cải tiến mới hỗ trợ khả năng đưa dữ liệu lên web, và cũng

cung cấp lợi ích trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu trên máy đơn

truyền thống.

Access 2010 giao diện người dùng cũng đã thay đổi. Nếu bạn

không quen với Office Access 2007, Ribbon và Cửa sổ Danh mục

chính có thể là mới cho bạn. Thanh Ribbon này thay thế các menu

và thanh công cụ từ phiên bản trước. Cửa sổ Danh mục chính thay

thế và mở rộng các ch

Bình luận