Giáo trình Cơ Sở Dữ Liệu- Database

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 114
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 03:23 PM)
Tags -
Lượt đọc 245
Chia sẻ
Giới thiệu

Giáo trình cơsởdữliệu này được biên soạn theo chương trình đào tạo chuyên ngành tin học ở bậc đại học và cao đẳng của BộGiáo Dục Đào Tạo. Giáo trình trình bày những vấn đề cốt lõi nhất của môn cơsởdữliệu. Các bài học được trình bày ngắn gọn, có nhiều ví dụ minh hoạ.

Bình luận