. Mã hóa Huffman (David A. Huffman)là một
thuật toán mã hóa dùng để nén dữ liệu.
• Dựa trên bảng tần suất xuất hiện các kí tự
cần mã hóa để xây dựng một bộ mã nhị
phân cho các kí tự đó sao cho dung lượng

Giải thuật nén Huffman

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 28
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 03:26 PM)
Tags -
Lượt đọc 106
Chia sẻ
Giới thiệu
_

Giải thuật nén Huffman

  1. Nén tĩnh (Static Huffman)

  2. Nén động (Adaptive Huffman

Mã hóa Huffman (David A. Huffman)là một

thuật toán mã hóa dùng để nén dữ liệu.
• Dựa trên bảng tần suất xuất hiện các kí tự
cần mã hóa để xây dựng một bộ mã nhị
phân cho các kí tự đó sao cho dung lượng
Bình luận