Đề thi Phân tích thiết kế hệ thống thông tin năm 2009

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 2
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 03:23 PM)
Tags -
Lượt đọc 188
Chia sẻ
Giới thiệu
_

Đề thi PTTKHTTT do thầy Khang trường HUTECH ra đề.

Câu 1. Xây dựng mô hình thực thể kết hợp (ERD) cho mô hình trên (5đ)

Câu 2. Chuyển mô hình ERD ở câu 1 sang mô hình quan hệ (2đ)

Câu 3. Xây dựng.....

Bình luận