Bài tập Phân tích thiết kê hệ thống thông tin - Mô hình hóa ERD DFD

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 4
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 03:23 PM)
Tags -
Lượt đọc 728
Chia sẻ
Giới thiệu
_

Đây là dạng bài tập ERE và DFD, giúp bạn có thể quản lý và phân tích các cơ sở dữ liệu.

Bình luận