Bài tập môn Công cụ Phân tích Thiết kế Hệ thống

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 37
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 03:22 PM)
Tags -
Lượt đọc 281
Chia sẻ
Giới thiệu

Bài tập môn Công cụ Phân tích Thiết kế Hệ thống của trường ĐH Mở Tp. HCM, bao gồm các bài tập về mô hình Ý niệm Dữ liệu, mô hình Logic Dữ liệu, mô hình Vật lý Dữ liệu, mô hình Quy trình Nghiệp vụ, mô hình Hướng đối tượng bằng công cụ Power Designer.

Bình luận