Bài giảng môn Nhập môn Cơ sở dữ liệu (Access)

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 274
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 03:23 PM)
Tags -
Lượt đọc 727
Chia sẻ
Giới thiệu
_

Slide bài giảng môn Nhập môn Cơ sở dữ liệu với Microsoft Access, cung cấp kiến thức về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access, bao gồm vấn tin (query), bảng (table), biểu mẫu (form), báo cáo (report) và macro.

Bình luận