Bài 8. Thiết kế lớp

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 49
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 03:24 PM)
Tags -
Lượt đọc 80
Chia sẻ
Giới thiệu
_

Tạo ra các tên thao tác thích hợp: Mô tả kết quả, Sử dụng góc nhìn của đối tượng khách (gọi), Nhất quán giữa các lớp. Xác định chữ ký của thao tác operationName([direction]parameter: class,..): returnType Direction: in (mặc định), out hoặc inout

Bình luận