Bài tập môn Lập trình Cơ sở dữ liệu

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Số trang: 20
 
Ebook: FREE
 
Upload bởi: Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 03:25 PM )
Lượt đọc: 362
Chia sẻ:
Đọc ngay trang 1
Trang 1
_

Bài tập môn Lập trình Cơ sở dữ liệu của trường ĐH Mở Tp. HCM, gồm các bài tập truy cập và lập trình với hệ quản trị CSDL SQL Server bằng ADO. NET.