Bài giảng an toàn thư tín điện tử

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 169
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 03:21 PM)
Tags -
Lượt đọc 476
Chia sẻ
Giới thiệu
_

Email là thư dựa trên ký tự được gởi qua máy tính từ người này đến người khác. Email là phương pháp lý tưởng cho việc gửi tài liệu bằng cách đính kèm. Email là cách liên lạc với mọi người, với cơ quan làm việc hoặc bất cứ ở đâu trên thế giới miễn là ở đó có kết nối vào mạng Internet.

Bình luận