An toàn cơ sở dữ liệu phần 5

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 61
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 03:22 PM)
Tags -
Lượt đọc 88
Chia sẻ
Giới thiệu
_

An toàn cơ sở dữ liệu phần 5 5. 1 Tổng quan về kiểm toán 5. 2 Các loại kiểm toán 5. 3 Thực hành kiểm toán trên Oracle

Bình luận