Châm Cứu Học

Tác giả T.T.Thích Tâm Ấn
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Chương 20
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (12-05-2014 11:02 AM)
Tags -
Lượt đọc 3,564
Chia sẻ
Giới thiệu

Từ khi có văn tự, sự ghi chép và kinh nghiệm về khoa châm cứu được hệ thống hoá có qui củ. Trái qua ngàn năm với các kinh nghiệm được thêm thắt lần hồi làm cho khoa châm cứu trở nên cực kỳ tinh vi thần diệu. Khoa này thịnh hành nhất từ năm 1277 đến năm 1628 ởTrung Hoa, Cao Ly, nhật Bản và Việt Nam..

Bình luận