Việt Sử Giai Thoại - Tập 7: 69 Giai Thoại…

Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Nhà xuất bản:
Số trang: 74
 
Ebook: FREE
 
Upload bởi: Nguyễn Thùy Dương (12-05-2014 10:36 PM )
Lượt đọc: 32,561
Chia sẻ:
Đọc ngay trang 1
Chương 1: Thông tin

Bạn đọc yêu quý, Trong tay bạn là tập 69 giai thoại thế kỉ XVII, tức là tập thứ 7 của bộ VIỆT SỬ GIAI THOẠI gồm 8 tập. Với bạn, đây có thể chỉ đơn giản là một cuốn sách nhỏ, bình thường như mọi cuốn sách khác trong tủ sách của bạn, nhưng với tác giả, đây là công sức của cả một thời, là kết quả chăm..