Xuân Trong Cửa Thiền – Quyển 3

Tác giả Thích Thanh Từ
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Chương 13
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (12-05-2014 10:36 PM)
Tags -
Lượt đọc 29
Chia sẻ
Giới thiệu

“Khi xưa có một vị Sư ni tên Lưu Thiết Ma, đệ tử ngài Qui Sơn. Thiền sư Tử Hồ, đệ tử ngài Nam Tuyền nghe danh Sư ni là người đối đáp lanh lẹ, nên đến cật vấn. Khi đến ngài Tử Hồ liền hỏi: - Bà có phải là Lưu Thiết Ma chăng? Bà đáp: - Chẳng dám. Ngài hỏi tiếp: - Mài bên phải hay mài bên trái? (Vì sao..

Bình luận