Thomas P. Rausch, S.J.

Tác giả Dẫn Vào Thần Học
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Chương 14
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (12-05-2014 10:36 PM)
Tags -
Lượt đọc 15,040
Chia sẻ
Giới thiệu

Khi các đại học này bắt đầu thay chỗ cho các học viện nhà tu hay học viện nhà thờ chính tòa, chúng thường bao gồm một số khoa phân biệt nhau, trong đó có khoa thần học. Khoảng năm 1250, Đại Học Paris đã có các khoa văn, luật, y, thần học – và đó là những khoa đã làm nên tên tuổi cho trường đại học..

Bình luận