Năm Người Đàn Bà Trong Gia Phả Của Chúa Giê-Su

Tác giả Trần Chung Ngọc
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Chương 8
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (12-05-2014 10:36 PM)
Tags -
Lượt đọc 2,670
Chia sẻ
Giới thiệu

Tamar [Judah begot Perez and Zerah by Tamar], Rahab [Salmon begot Boaz by Rahab], Ruth [Boaz begot Obed by Ruth], Bathsheba [David begot Solomon by her who had been the wife of Uriah (Bathsheba)], và Mary [Jacob begot Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus]. Đây là điều khá đặc biệt, vì..

Bình luận