Luật Nhân Quả

Tác giả Bạch Liên
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Chương 11
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (12-05-2014 10:36 PM)
Tags -
Lượt đọc 1,066
Chia sẻ
Giới thiệu

Ở đây ta chỉ nói Luật “Động” và “Phản Động” mà thôi. Luật “Động” và “Phản Động” tiếng Phạn là Karma (Cạt ma). Chúng ta gọi là Nhân Quả. Nói cho đúng Karma có nghĩa là Động. Tuy nhiên mỗi khi Động thì luôn luôn có Phản Động kèm theo. Động và Phản Động vẫn chống đối nhau và cân phân với nhau, chúng..

Bình luận