Luật Luân Hồi

Tác giả Bạch Liên
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Chương 56
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (12-05-2014 10:36 PM)
Tags -
Lượt đọc 13,514
Chia sẻ
Giới thiệu

- Con người còn mến cõi trần hay không ? - Có lẽ, bởi con người chưa trọn sáng trọn lành thì còn muốn trở xuống thế gian đặng tìm những sự thích ý, nó giúp con người, mở các năng lực đặng tiến hóa cho mau. Vì mấy lẽ trên đây nên người ta cũng gọi Trishna “Soif de vivre” lòng tham sống là nguyên nhân..

Bình luận