Kinh Thánh Đối Đáp

Tác giả Dang Cap Nhat
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Chương 71
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (12-05-2014 10:36 PM)
Tags -
Lượt đọc 9,070
Chia sẻ
Giới thiệu

Thần Ðức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.Ðức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng.Ðức Chúa Trời thấy sự sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối.Ðức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhất.Ðức Chúa Trời lại phán rằng:..

Bình luận