Giảng Luận Duy Biểu Học

Tác giả Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Chương 52
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (12-05-2014 10:35 PM)
Tags -
Lượt đọc 639
Chia sẻ
Giới thiệu

Tiền từ vi có nghĩa là phân biệt, xét đoán, nhận thức. Bất cứ chữ nào có chữ vi ở đầu đều có nghĩa như vậy. Ví dụ như tàng thức dịch là alayavijnana. Chữ thứ hai là vijnapti có thể dịch là thức, cũng có thể dịch là biểu. Chữ biểu có thể dịch là manifestations, perceptions, announcing. Vijnapti. Cũng..

Bình luận