Đoán Xâm

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Số trang:
100
Ebook:
FREE
Upload bởi:
Nguyễn Thùy Dương (12-05-2014 10:36 PM)
Lượt đọc:
1,321,510
Chia sẻ:

Đế Quân biểu hiện qua việc xin xâm xem vận hạn, tài lộc, thi cử, xây cất, kinh doanh… ở các chùa của người Hoa. Hầu hết những bản đoán xâm đều viết bằng tiếng Hoa và rất súc tích. Một số được dịch sang tiếng Việt và đa số tên dịch giả không được liệt kê rõ ràng trong các bản viết tay. Chúng tôi -..