Công Giáo Tây Phương Và Công Giáo Việt Nam

Tác giả Trần Chung Ngọc
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Chương 5
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (12-05-2014 10:36 PM)
Tags -
Lượt đọc 160
Chia sẻ
Giới thiệu

Họ nhìn lại từ tín lý, giáo điều, các bài kinh, các bài giảng, đến các sinh hoạt tôn giáo, nghi thức, lễ lạc, cho đến lịch sử ... và kết quả là họ bắt đầu có một quan niệm khác với những gì mà giáo hội muốn, là điều mà Giáo Hội La Mã rất đố kỵ. Trong lúc đó, những giáo dân thuần thành, đọc thánh..

Bình luận