Bài Học Từ Lớp Tử Vi

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Số trang:
10
Ebook:
FREE
Upload bởi:
Nguyễn Thùy Dương (12-05-2014 10:36 PM)
Lượt đọc:
67,176
Chia sẻ:

'Số lẻ là phủ, thí dụ: Giáp là 1 (lẻ); số chẵn là tạng, thí dụ: Ất là 2 (chẵn)'. Đây cũng chính là lý do xưa nay tôi học gì cũng phải hiểu rõ nguyên lý và nguồn gốc. Bởi sách xưa để lại cũng có thể bị lộn như trường hợp vừa xảy ra. Đây là điểm các bạn cần lưu ý!