An trú trong hiện tại

Tác giả Thích Nhất Hạnh
Nhà xuất bản Lá Bối
Ngôn ngữ -
Số Trang 76
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Do Hoai Giang (27-04-2014 10:56 AM)
Tags An trú, Phật học, Khương Tăng hội, Kinh, Đạo phật
Lượt đọc 297
Chia sẻ
Giới thiệu

... Sự kiện Khương Tăng Hội xuất gia học Phật và trở thành một vị cao tăng tinh thâm ba tạng giáo điều tại Giao chỉ chứng tỏ rằng vào khoảng cuối thế kỷ thứ hai và đầu thế kỷ thứ ba nước ta đã là một trung tâm Phật học danh tiếng rồi. Các tác phẩm do thiền sư Khương Tăng Hội dịch, chú giải hoặc đề tựa, như kinh Pháp Cảnh, Đạo Thọ, An Ban Thủ Ý, v.v…. đều là những thiền kinh có ảnh hưởng cả vừa Nam tông lẫn Bắc tông...

Bình luận