43 Công án của Trần Thái Tông

Tác giả Thích Nhất Hạnh
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ -
Số Trang 24
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Do Hoai Giang (26-04-2014 12:11 AM)
Tags Công án, Tran Thai Tong, Thich Nhat Hanh, Cong an, 43 cong an
Lượt đọc 142
Chia sẻ
Giới thiệu

Trần Thái Tông là vị vua đầu của triều Trần. Ngài là đệ tử của thiền sư Viên Chứng trên núi Yên Tử. Ngài vừa làm vua vừa thực tập thiền. Ngài cũng từng thực tập thiền công án. Đây là 43 công án Vua đưa ra để cùng thực tập với tăng thân của Vua, gồm có giới xuất gia và tại gia. Thầy Làng

Mai đã dịch những công án này ra tiếng Việt và tiếng Pháp năm 1968. Bản dịch tiếng Pháp xin xem ở phần phụ lục cuốn Clé Pour Le Zen, tác giả Nhất Hạnh, do nhà xuất bản JC Lattes ấn hành. Bản Hán Việt có trong Thơ Văn Lý Trần quyển II (Quyển thượng, trang 108-121), NXB Khoa Học Xã Hội.

Bình luận