100 Câu Hỏi Phật Pháp - Tập 2

Tác giả Thích Phước Thái
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Chương 101
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (12-05-2014 10:36 PM)
Tags -
Lượt đọc 14,817
Chia sẻ
Giới thiệu

Ðáp: Khi đọc tụng kinh điển Ðại Thừa, chúng ta nên lưu ý cẩn thận về những cách nói mang tính ẩn dụ hay ngụ ngôn. Nghĩa là ý nghĩa không nằm trong lời nói ( ý tại ngôn ngoại). Nếu chúng ta chỉ một bề căn cứ vào lời nói mà giải thích, không khéo thì rất dễ sai lệnh ý kinh. Có khi phạm vào cái lỗi..

Bình luận