Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Của Linh Mục Trần Lục…

Tác giả: Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản:
Số trang: 13
 
Ebook: FREE
 
Upload bởi: Nguyễn Thùy Dương (12-05-2014 10:36 PM )
Lượt đọc: 7,022
Chia sẻ:
Đọc ngay trang 1
Chương 1: Thông tin

Ông là người con thứ trong một gia đình nông dân, có bảy người con, năm trai hai gái. Thân phụ cậu là ông Trần Văn Nhu xuất xứ từ tỉnh Nam Ðịnh, còn thân mẫu cậu bản quán tỉnh Ninh Bình. Năm 15 tuổi (1840), cậu Trần Văn Hữu tạm biệt gia đình đi theo linh mục Trần Văn Tiếu làm đệ tử tại giáo xứ Bạch..