“Giải mã” Phạm Xuân Ẩn

Tác giả: Hoàng Hải Vân
Nhà xuất bản:
Số trang: 19
 
Ebook: FREE
 
Upload bởi: Nguyễn Thùy Dương (15-05-2014 05:53 PM )
Lượt đọc: 45,346
Chia sẻ:
Đọc ngay trang 1
Chương 1: Thông tin

Cũng chỉ thấy cuộc đời và những triết lý của ông cùng sự thán phục của bạn bè nước ngoài, chứ không thấy ông làm những gì cụ thể. Chúng tôi buộc phải tiến hành một loạt các 'điệp vụ' để phăng ra các đầu mối, gặp những 'cấp trên' của ông và hầu hết những người còn sống trong mạng lưới, rồi đem những..