Tình Dục Và Các Nhà Văn Nữ Di Dân Việt…

Tác giả: Thế Uyên
Nhà xuất bản:
Số trang: 11
 
Ebook: FREE
 
Upload bởi: Nguyễn Thùy Dương (15-05-2014 05:53 PM )
Lượt đọc: 6,655
Chia sẻ:
Đọc ngay trang 1
Chương 1: Thông tin

Như Nguyện nhiều lần để văn hóa Việt văn hóa Mỹ xen kẽ nhau, từng lớp như dầu và nước, lúc trích dẫn Kiều, lúc điển tích tây phương đủ loại, tiếng Việt xen kẽ với Anh văn, có khi quên không chuyển ngữ, là chuyện thường có. Một đặc điểm trội bật nữa cần nhắc tới là nhan sắc: đàn bà xấu viết văn khác..