Biết Tất Tật Chuyện Trong Thiên Hạ

Tác giả: Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản:
Số trang: 348
 
Ebook: FREE
 
Upload bởi: Nguyễn Thùy Dương (15-05-2014 05:53 PM )
Lượt đọc: 472,741
Chia sẻ:
Đọc ngay trang 1
Chương 1: Thông tin

Có lẽ vì vậy mà cuốn Tiểu học sinh thiên hạ sự toàn tri đạo (Học sinh tiểu học biết mọi chuyện trong thiên hạ) vừa phát hành tại Trung Quốc tháng 12/2000 thì tháng 2/2001 đã được in lại đến lần thứ ba, số lượng lên tới 41.000 bản. Để giúp các bạn nhỏ Việt Nam - và không chỉ các bạn nhỏ - tìm thấy..