Biết Tất Tật Chuyện Trong Thiên Hạ

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Số trang:
348
Ebook:
FREE
Upload bởi:
Nguyễn Thùy Dương (15-05-2014 05:53 PM)
Lượt đọc:
420,124
Chia sẻ:

Có lẽ vì vậy mà cuốn Tiểu học sinh thiên hạ sự toàn tri đạo (Học sinh tiểu học biết mọi chuyện trong thiên hạ) vừa phát hành tại Trung Quốc tháng 12/2000 thì tháng 2/2001 đã được in lại đến lần thứ ba, số lượng lên tới 41.000 bản. Để giúp các bạn nhỏ Việt Nam - và không chỉ các bạn nhỏ - tìm thấy..