Hồi Kí Không Tên

Tác giả: Lý Qúi Chung
Nhà xuất bản:
Số trang: 30
 
Ebook: FREE
 
Upload bởi: Nguyễn Thùy Dương (13-05-2014 03:55 AM )
Lượt đọc: 20,456
Chia sẻ:
Đọc ngay trang 1
Chương 1: Thông tin

Với ngần ấy vị trí, ông là một nhân vật có điều kiện nhìn sâu vào bên trong bộ máy chính quyền Sài Gòn do Mỹ dựng lên. Từ góc nhìn của ông, những sự kiện, biến động chính trị - xã hội, cũng như một số góc khuất trong chính trường Sài Gòn từ 1965 đến 1975 được phản ánh sinh động trong quyển hồi ký..