Tiểu Sử Bác Sỹ Lương Lễ Hoàng

Tác giả Khuyết Danh
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Chương 43
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (13-05-2014 03:55 AM)
Tags -
Lượt đọc 3,618
Chia sẻ
Giới thiệu

Bên cạnh một số phát kiến đã đăng kí bản quyền phát minh tại CHLB Đức. Bác sĩ Hoàng còn là tác giả của một số tiểu luận chú trọng vào mục tiêu cổ động cho biện pháp phòng bệnh trên cơ sở sinh học. nhờ số kinh nghiệm thu thập trong nghiên cứu, giảng dạy và điều trị, bác sĩ Hoàng còn cộng tác theo..

Bình luận