Sài Gòn Tạp Pín Lù

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Số trang:
64
Ebook:
FREE
Upload bởi:
Nguyễn Thùy Dương (13-05-2014 03:55 AM)
Lượt đọc:
17,213
Chia sẻ:

Tác giả gọi là “Tạp pín lù” là để nói về mọi việc, để không bị gò bó bởi thứ tự thời gian, để “nhớ đâu nói đó”, để mở rộng giới hạn cho câu chuyện của mình. Cái duyên riêng của “cụ Năm Sển” là ở đó. Nói “cu cu chằng chằng” nhưng không lạc đề mà lại rất giàu nghệ thuật. Xã hội miền Nam thời Pháp..