Những Năm Tháng Quyết Định

Tác giả Hoàng Văn Thái
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Chương 10
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (13-05-2014 03:55 AM)
Tags -
Lượt đọc 463
Chia sẻ
Giới thiệu

Bạn đọc thân mến! Thắng lợi to lớn mùa Xuân năm 1975 đã kết thúc cuộc kháng chiến lâu dài của dân tộc ta chống đế quốc Mỹ xâm lược. Sau khi quân Mỹ kéo vào miền Nam, đầu năm 1966, tôi được cử vào phổ biến Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho các chiến trường Khu 5 và..

Bình luận