Một Cõi Trịnh Công Sơn

Tác giả Nguyễn Trọng tạo - Nguyễn Thụy Kha - Đoàn Tử Hiến
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Chương 59
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (13-05-2014 03:55 AM)
Tags -
Lượt đọc 8,265
Chia sẻ
Giới thiệu

Đây là một sưu tập về những nhận định, những tiếc thương, những hồi ức của những người đã có từng liên hệ, sống, làm việc tiếp xúc với ông qua con người thật hoặc chỉ là qua sự cảm nhận, thưởng thức nhạc của ông. Có những cảm nhận, những suy nghĩ về ông rất là riêng tư, nhưng qua đó cũng hy vọng..

Bình luận