Đại Thắng Mùa Xuân Năm 1975

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Số trang:
19
Ebook:
FREE
Upload bởi:
Nguyễn Thùy Dương (13-05-2014 03:55 AM)
Lượt đọc:
16,061
Chia sẻ:

Một năm đã qua kể từ ngày cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975 giành toàn thắng, đánh bại hoàn toàn chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam. Thời gian không làm phai nhạt mà chỉ càng làm rõ nét hơn chiến công vĩ đại của qaân và dân..