Dã Đàm Tả Ao

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Số trang:
17
Ebook:
FREE
Upload bởi:
Nguyễn Thùy Dương (13-05-2014 03:55 AM)
Lượt đọc:
11,133
Chia sẻ:

Tác giả cho biết đây là tài liệu viết tay của ông Nguyễn Tấn Minh thuộc giòng dõi cụ Tả Ao, viết năm Canh Thìn (cụ Tả Ao tên là Nguyễn Đức Huyên).Tôi may mắn có bộ sách “Tả Ao chân truyền địa lý” do Hà Kim, Duyên Tự Sơn Nhân hiệu đính, Bất Chuẩn Phiên khắc và hiệu Nghĩa Lợi hàng Đào phát hành năm Kỷ..