Danh Sĩ Kim Cổ Thế Giới

Tác giả: Nhất Như - Phạm Cao Hoàn
Nhà xuất bản:
Số trang: 102
 
Ebook: FREE
 
Upload bởi: Nguyễn Thùy Dương (13-05-2014 03:55 AM )
Lượt đọc: 22,141
Chia sẻ:
Đọc ngay trang 1
Chương 1: Thông tin

theo tầm mức của những người có uy tín trong từng môn nghệ thuật, âm nhạc, hội họa, sân khấu trên thế giới… một cách lý thú, vừa trao dồi thêm kiến thức, lại vừa học tập cách suy luận trái ngược! Nếu bạn có thể tự rút ra một quan điểm trung dung giữa các ý kiến đối lập thì vui biết bao ! Có nhiều..